Prawa zwierząt

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt
Pobierz dokument

 

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich
Pobierz dokument

 

Europejska Konwencja Ochrony Zwierząt Towarzyszących
Pobierz dokument

 

Ustawa o Ochronie Zwierząt
Pobierz dokument

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt
Pobierz dokument

 

Rozporządzenie Dotyczące Transportu Zwierząt
Pobierz dokument

 

Rozporządzenie Dotyczące Wyłapywania Bezdomnych Zwierząt
Pobierz dokument

 

Uchwała nr XXXIII Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Pobierz dokument

 

Do przeglądania powyższych dokumentów zalecana jest przeglądarka Adobe Acrobat.