Kadra

Kto jest kim w Straży dla Zwierząt

Zarząd Główny SdZ
Komendant Główny Straży dla Zwierząt – st. insp. Mateusz Janda
Z-ca Komendanta Głównego – st. insp. Andrzej Kucharski
Sekretarz – Iwona Siemionowska
Skarbnik – st. insp. Robert Czyżewski
Członek Zarządu Głównego – st. insp. Monika Dejneka

Główna Komisja Rewizyjna Straży dla Zwierząt w Polsce
Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej – mł. insp. Katarzyna Jung-Ceranowicz
Z-ca Głównej Komisji Rewizyjnej – mł. insp. Katarzyna Latek
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Jakubowska

Webmaster / Grafik / Social Media – mł. insp. Paweł Ceranowicz