Skacząca, futrzana torba?

Inspektorzy Straży dla Zwierząt otrzymali zgłoszenie że w Nowym Dworze Mazowieckim w sklepie zoologicznym w drewnianej skrzynce przez cały dzień przetrzymywany jest kangur.

Po dotarciu na miejsce informacje potwierdziły się. Przed sklepem w niewielkiej drewnianej skrzyni przetrzymywany był kangur, zwierzak nie miał dostępu do wody miał również problemy z obróceniem się-skrzynka była za ciasna. Inspektorzy ustalili że na tą odmianę kangura nie potrzeba pozwolenia. Właściciele okazali aktualne książeczki szczepień i zostali pouczeni że drewniana skrzynia jest nieodpowiednim miejscem na przetrzymywanie kangura. Zwierzak natychmiast został odwieziony na posesję gdzie miał swój wybieg.

W asyście policji inspektorzy przeprowadzili dokładną kontrolę w sklepie, wykryli wiele nieprawidłowości i zwierząt bez CITES-u (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem). Właściciele zobowiązali się w terminie 14 dni poprawić warunki i uzupełnić dokumenty. Obiecali również nie przywozić kangura do sklepu.

Zobacz też >> Konwencja Waszyngtońska – Ministerstwo Środowiska
Zobacz też >> CITES – Wikipedia
Zobacz też >> CITES – Oficjalna strona