Porzucone konie

Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa, w Stawiszynie przy Zakładzie Karnym powstał nasz „Ośrodek Resocjalizacji i Socjalizacji Razem”. W dniu 19 maja 2015 trafiły tam pierwsze cztery konie porzucone przez obywatela Białorusi. Konie są zaniedbane, wymagają korekcji kopyt, szczepień, odrobaczenia. Opiekę nad zwierzętami będą sprawować wydelegowani przez psychologa więziennego osadzeni pod nadzorem naszych wolontariuszy i pracowników.