Biznesmen porzucił konie…

Bogaty, warszawski biznesmen w miejscowości Komarno od kwietnia 2011 roku nie interesuje się swoimi końmi (5 dorosłych, 2 źrebaki). Zwierzęta są wychudzone, zaniedbane i bez opieki weterynaryjnej. Dokarmiał je sąsiad w miarę swoich możliwości łożąc na ich utrzymanie własne skromne środki finansowe. Zdesperowany sąsiad zwrócił się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej gdzie otrzymał kontakt do Straży dla Zwierząt. Podjęliśmy działania interwencyjne odbierając zwierzęta pod swoją opiekę. Skierujemy wniosek do prokuratury z zawiadomieniem popełnienia przestępstwa o porzuceniu zwierząt.

Zwracamy się z prośbą do Państwa o wsparcie finansowe w leczeniu
i utrzymaniu tych koni.
Koszt miesięcznego utrzymania to ok. 4000 zł (szczepienia, odrobaczanie, owies, słoma, siano).
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

Straż dla Zwierząt w Polsce
Bank Zachodni WBK S.A.; 17 o/Warszawa
16 1090 1753 0000 0001 0481 7326 z dopiskiem „darowizna na konie”