UDAR CIEPLNY

Psy pozbywają się nadmiaru ciepła z organizmu poprzez dyszenie oraz (w ograniczonym zakresie) przez opuszki kończyn.

Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, procesy te stają się nieskuteczne i pies ulega przegrzaniu – temperatura ciała szybko rośnie, powodując udar cieplny. Pies jest zagrożony udarem, gdy jego temperatura ciała wzrośnie powyżej 40,5 C.
Jeśli natychmiast nie obniży się temperatury ciała, śmierć nastąpi bardzo szybko.

Jak postępować?

  • Jak najszybciej usuń psa z gorącego otoczenia. Zabierz do chłodnego i dobrze wentylowanego pomieszczenia. Połóż na chłodnej posadzce.
  • Pozwól napić się chłodnej wody. Zwróć szczególną uwagę na ochłodzenie głowy psa – oczyść jamę ustną ze śliny i obmyj pysk gąbką zmoczoną w chłodnej wodzie.
  • Delikatnie polej psa wodą, lub połóż na nim wilgotny ręcznik.

Nigdy nie polewaj psa lodowatą wodą!

Jak zapobiegać udarowi?

  • Zawsze zapewniaj dobrą wentylację pomieszczeń, w których znajduje się pies, dostęp do cienia i dużą ilość wody.
  • Nigdy nie zostawiaj psa w samochodzie, nawet jeśli parkujesz w cieniu i zostawiasz otwarte okno.
  • Gdy jest zimno, nie zostawiaj psa w samochodzie na pełnym słońcu i z włączonym ogrzewaniem.