Prelekcja w Płockim przedszkolu o niewybuchach

W Przedszkolu integracyjnym nr 33 w Płocku Komendant Straży dla Zwierząt Andrzej Kucharski w ramach bardzo odpowiedzialnej pracy zawodowej przeprowadził prelekcję na temat niebezpiecznych niewybuchów i niewypałów, które do dziś kryje nasz piękny Kraj. Przestrzegał jak należy się zachować przy takich „znaleziskach” i gdzie należy zgłaszać niebezpieczne pozostałości po wojnie. Miejmy nadzieję że maluchy tego typu znaleziska będą oglądać tylko w muzeach.

Pamiętajmy że jest to bardzo niebezpieczne i nie wolno dotykać niczego co przypomina bombę a przede wszystkim należy natychmiast powiadomić osobę dorosłą lub Policję (997 lub 112).

JESTEŚMY OSTROŻNI – JESTEŚMY BEZPIECZNI

Straż dla Zwierząt w Polsce propaguje ideę hasła: Zwierzę nie jest rzeczą!! Prowadzimy zajęcia edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na których dzieci dowiadują się jak zajmować się zwierzętami, jak postępować z bezpańskimi i dzikimi zwierzętami jak reagować w przypadku znęcania się nad zwierzętami. Opowiadamy czym zajmuje się nasza organizacja jakiego sprzętu używamy podczas interwencji.