Bądź odpowiedzialny-zapewnij warunki

80 % interwencji związana jest z poprawą warunków zwierząt przebywających na prywatnych posesjach. Często ludzie trzymający zwierzęta nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności jaka na nich ciąży, nie widzą błędów jakie popełniają. Niedopatrzenia te zgłaszają sąsiedzi, dla których warunki bytowania zwierzęcia wydaja się bardzo złe. Jednak z doświadczenia wiemy, że nie sztuką jest pojechać i odebrać zwierzaka opierając się jedynie na zgłoszeniu i dołączonych zdjęciach. Do każdej sprawy należy podejść indywidualnie, przeprowadzić wywiad z opiekunem i rozeznać się w sytuacji działając na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt.

Wielu właścicieli nieumyślnie robi im krzywdę. Dopiero po interwencji organizacji pro zwierzęcej uświadamia sobie powagę sytuacji i widzą błędy jakie popełnili.
Inspektorzy przeprowadzając interwencję dają właścicielowi wskazówki odnośnie sposobu poprawy warunków jednocześnie wyznaczając termin na dokonanie zmian.
Poniżej ukazujemy Państwu zdjęcia z przeprowadzonej interwencji Straży dla Zwierząt, gdzie właściciele zastosowali się do wskazówek pozostawionych przez naszych Inspektorów.