Zagryzające się psy…

Inspektorzy SdZ przeprowadzili interwencję w miejscowości Baniocha pod Piasecznem. Według informacji zgłaszającego na terenie posesji znajduje się ok. 40 psów, które rozmnażają się w niekontrolowany sposób i często zagryzają się wzajemnie. Inspektorzy po przyjeździe na miejsce przeprowadzili kontrolę w asyście Policji, z której wynikło że zwierzęta są w zadowalającym stanie utrzymania, lecz nie są wysterylizowane ani wykastrowane, poza tym większość z nich nie jest zaszczepiona. Po negocjacjach z właścicielką doszliśmy do porozumienia, aby zaszczepić i przeprowadzić sterylizację oraz kastrację wszystkich suk i psów. Niestety, nie jesteśmy w stanie pokryć tak wysokich kosztów i w tym miejscu zwracamy się do Państwa o wsparcie na ten cel. Przyczynicie się Państwo pośrednio do pomocy tym zwierzętom. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

Wszelkie darowizny można przekazywać na konto:

Straż dla Zwierząt w Polsce
Bank Zachodni WBK S.A.; 17 o/Warszawa
16 1090 1753 0000 0001 0481 7326 z dopiskiem „Darowizna psy z Baniochy”