Wielkie otwarcie Centrum Resocjalizacji i Socjalizacji

1 października 2015 r. odbyła się uroczystość otwarcia pierwszego w Polsce i Europie Centrum Resocjalizacji i Socjalizacji przy Zakładzie Karnym w Stawiszynie.

Uroczystego otwarcia dokonali dyr. okręgowy służby więziennej w Warszawie ppłk Anna Osowska – Rembecka, dyr. ppłk Zbigniew Morgaś, Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu, komendant główny Straży dla Zwierząt st. Insp. Andrzej Kucharski oraz założyciel Straży dla Zwierząt w Polsce, komendant honorowy st. Insp. Mateusz Jakub Janda.

W wydarzeniu uczestniczyli także, płk Jarosław Kardaś, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Andrzej Leńczuk, Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej kpt. Paweł Kiraga, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu, mł. chor. Kamil Podsiadły, inspektor ds. zatrudnienia, Z-ca Wojewody Mazowieckiego Zbigniew Piątek, poseł PSL Mirosław Maliszewski, Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło, Burmistrz Białobrzegu Adam Bolek, Dyrektorzy innych zakładów Karnych a także przedstawiciele m.in. środowisk nauki, kultury, sztuki i edukacji.

Centrum Resocjalizacji i Socjalizacji to wspólny projekt Zakładu Karnego w Stawiszynie i Straży dla Zwierząt w Polsce, w którym skazani przechodzą resocjalizację ze zwierzętami odebranymi i interwencji. W ośrodku znajdują się konie, kuce, lamy, świnia wietnamska, psy i koty.

Projekt skierowany jest do skazanych posiadających niskie umiejętności społeczne. Skazani muszą jednak wykazywać właściwą motywację do udziału w programie.

Założeniem projektu jest skorzystanie z szerokiej oferty szkoleniowej Straży dla Zwierząt w Polsce w celu rozszerzenia oddziaływań korekcyjnych wobec skazanych, ułatwiając im ich społeczną readaptację po opuszczeniu zakładu karnego. Współpraca ze Strażą dla Zwierząt w Polsce oraz stworzenie pierwszego w Polsce i Europie Centrum Resocjalizacji i Socjalizacji umożliwi wspomaganie procesu resocjalizacji poprzez pozyskanie dodatkowych miejsc zatrudnienia nieodpłatnego dla skazanych oraz prowadzenie programów readaptacji społecznej w zakresie kształtowania umiejętności psychospołecznych. Główne założenia tego rodzaju oddziaływań polegają na zmniejszeniu agresji, lęków oraz redukcji stresów.

Dla każdego człowieka kontakt ze zwierzęciem jest ogromnie ważny. Zwierzęta działają na nas uspokajająco i rozluźniająco, dlatego, że przyjmują nas bezkrytycznie takimi, jakimi jesteśmy. Czynnik ten odgrywa istotne znaczenie w procesie resocjalizacyjnym. Pomaga więźniom zaakceptować siebie, takimi, jakimi są. Psy, koty czy konie zachowują się w sposób naturalny, co pozwala więźniom również zachowywać się w sposób naturalny i spontaniczny. Innym pozytywnym efektem kontaktu ze zwierzęciem jest radość, jaką z niego czerpie skazany. Zwierzęta są źródłem dobrego humoru, śmiechu i zabawy, te odczucia pozwalają zredukować stres – powiedziała Dagmara Janus-Leśniewska.

Terapia z udziałem zwierząt znana jest od dwóch tysięcy lat. Już Hipokrates uważał, że jazda konna jest formą gimnastyki pobudzającej funkcje organizmu i łagodzącej schorzenia. Od tego czasu powstało wiele organizacji, których priorytetowym celem jest propagowanie zajęć terapeutycznych ze zwierzętami. Zajęcia te maja również charakter edukacji i rekreacji. Uczą szacunku i właściwego traktowania zwierząt. Skazanym, którzy uczestniczą w zajęciach, dostarczają pozytywnego ładunku emocjonalnego, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości. Ta nowatorska forma odziaływań penitencjarnych sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczno – zawodowych więźniów i zwiększa efektywność ich powrotu do społeczeństwa. Projektem zainteresowali się służby więzienne z Francji którzy zapowiedzieli swoją wizytę w Stawiszynie.

Budowę Centrum Resocjalizacji i Socjalizacji oraz jego wyposażenie jest finansowane ze środków 1% podatku jakie przekazali podatnicy Straży dla Zwierząt, darowizn oraz środków Zakładu Karnego w Grójcu.

Ośrodek Resocjalizacji i Socjalizacji nadal jest w fazie rozbudowy poszukujemy sponsorów, darczyńców aby dokończyć budowę boksów dla psów, boksów angielskich dla koni, dokończenie ogrodzenia i wytyczenie padoków dla zwierząt oraz wybudowanie woliery dla ptaków a co najważniejsze zakup owsa, siana i słomy na zimę.

Straż dla Zwierząt to organizacja pożytku publicznego, która utrzymuje się z darowizn i 1% podatku. Dzięki Państwa pomocy, liczymy na dokończenie naszego przedsięwzięcia.
Darowizny można wpłacać na rachunek bankowy z dopiskiem „STAWISZYN”

Straż dla Zwierząt w Polsce
Bank Zachodni WBK S.A.; 17 o/Warszawa
PL16 1090 1753 0000 0001 0481 7326 – kod SWIFT: WBKPPLPP
PAYPAL www.sdz.org.pl