Wielkanocne serce

Podczas interwencji, jaką przeprowadziliśmy w miejscowości Krawcowizna wielkim szokiem były dla nas warunki, w jakich żyją nie zwierzęta, ale Pani Elżbieta Jesteśmy bardzo poruszeni, że w XXI Wieku tak żyją ludzie, skrajna nędza brak podstawowych warunków do życia, brak bieżącej wody, prądu, a dom to skansen. Postanowiliśmy bez chwili zastanowienia pomóc kobiecie, dostarczyliśmy produkty spożywcze, ubrania, koce oraz podstawowe środki higieniczne a dla zwierząt karmę. Święta tuż, tuż a kobieta miała tylko kawałek suchego chleba, lecz na tym nie skończymy będziemy wydeptywać Ścieżki do wszystkich możliwych urzędów i nie damy się zbyć. Zwierzęta w tym gospodarstwie wyglądają lepiej i żyją w lepszych warunkach niż Pani Ela.