Ustawa – nadchodzące problemy. Oświadczenie Rzecznika

Straż dla Zwierząt w Polsce w związku z pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt w dniu 12 stycznia 2012 r. jest zaniepokojona prawdopodobieństwem odrzucenie projektu.

ustawa

Uchwalona nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt przygotowana m.in dzięki SdZ była wyjściem kompromisowym. Zapisy, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r. nie obejmowały wszystkich naszych postulatów. Obywatelski projekt przygotowany przez Koalicję dla Zwierząt wprowadza m.in. zapis, że schroniska dla bezdomnych zwierząt nie mogą być prowadzone dla zysku i o fałszowaniu uśpień zwierząt w Schroniskach – jest to gwarancja właściwej opieki nad zwierzętami.

Dlatego Straż dla Zwierząt apeluje do Posłanek i Posłów RP o skierowanie projektu do dalszego procedowania z udziałem organizacji pozarządowych.

Tomasz Justyniarski
rzecznik prasowy Straży dla Zwierząt w Polsce

tekst: Tomasz Justyniarski; foto: Sejm RP, Krzysztof Białoskórski