Podpisanie porozumienia

Komendant wałbrzyskiej Straży Miejskiej oraz Pani Komendant Straży dla Zwierząt okręg Dolny Śląsk zawarli porozumienie o wzajemnej współpracy w podejmowaniu działań na rzecz skutecznej realizacji ustawowych zadań z zakresu ochrony zwierząt.

Porozumienie podpisane zostało 1 kwietnia 2014 r. o godzinie 11.00 w Komendzie Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Umowa zawarta na czas nieokreślony reguluje współpracę między jednostkami w zakresie przepisów Ustawy o ochronie zwierząt.

– Współpraca ze Strażą dla Zwierząt od wielu lat układa się bardzo pomyślnie. Pomagają nam w trudnych interwencjach, w których środki i możliwości, którymi dysponujemy wydają się niewystarczające. My korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia. – mówi komendant wałbrzyskiej Straży Miejskiej.

W porozumieniu jest mowa o współdziałaniu Straży Miejskiej i Straży dla Zwierząt, które ma polegać w szczególności na:
– stałej wymianie informacji o przypadkach naruszeń praw zwierząt,
– podejmowaniu działań na rzez humanitarnego traktowania zwierząt,
– prowadzeniu działań porządkowych i kontrolnych w celu zapewnienia respektowania praw zwierząt,
– zwalczaniu przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,
– udzielaniu wzajemnego wsparcia przy odławianiu zwierząt i przewozie zwierząt wymagających pomocy ambulatoryjnej lub umieszczenia w Schronisku dla zwierząt,
– zabezpieczaniu miejsc zdarzeń z udziałem zwierząt do czasu przybycia właściwych służb,
– organizowaniu wspólnych szkoleń oraz działań na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy dla zwierząt,
– kształtowaniu właściwego stosunku do zwierząt,
– prowadzeniu aktywnych działań w zakresie przestrzegania praw zwierząt.

porozumienie