Oświadczenie dotyczące okienka życia dla zwierząt

Straż dla Zwierząt w Polsce otwarła Okienko Życia dla ratowania zwierząt, które jeszcze nie zostały porzucone, ale są źle traktowane i grozi im porzucenie lub dyskretne uśmiercenie, albo które żyją w złych warunkach z powodu obiektywnych ludzkich trudności. Są różne powody, dla których część ludzi nie dostarczy niechcianych zwierząt do schroniska – od zwykłego niedbalstwa i lenistwa po mniej lub bardziej uzasadnione opory psychiczne. Nasze okienko życia dla niechcianych zwierząt spełnia tę samą rolę co okna życia dla niechcianych ludzkich noworodków. Podobieństwo nazwy nie jest przypadkowe i podkreśla poszanowanie dla życia każdej doznającej istoty.

Sukces naszej inicjatywy przeszedł oczekiwania: z 78 zwierząt podrzuconych do okienka od czasu jego otwarcia, zostało nam tylko 15, a więc udało się nam osiągnąć 80% adopcji. Okazuje się, że okienka życia, które są łatwo dostępne i jako takie budzą zaufanie lokalnych społeczności, mogą ułatwiać znajdowanie domów dla niechcianych zwierząt bez obciążania przepełnionych schronisk i budżetów gmin. Uważamy, że okienka życia powinny działać w dodatku do schronisk, których w Polsce jeszcze długo będzie za mało.

Wobec jednoznacznie humanitarnego celu i udokumentowanego powodzenia naszego okienka życia, oszczercza kampania pod adresem Straży i jej personelu rozpętana przez konkurujące o 1% podatku organizacje źle świadczy o całym naszym środowisku. Nasilające się przypadki naruszania naszych dóbr osobistych w oczywisty sposób szkodzą naszej działalności i będą kierowane na drogę sądową.

Warszawa dnia 03.04.2012 r.

Z-ca Komendanta Głównego
ds. inspektoratu
/ Andrzej Kucharski /