Edukacja

Edukacja to priorytet Straży dla Zwierząt, w dniu dzisiejszym tj. 17.01.2018 r odbyło się spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej z udziałem, Pani minister Anny Zalewskiej oraz Komendanta Głównego Mateusza Jakuba Jandy, temat główny to uświadamianie dzieci i młodzieży, że zwierzę nie jest rzeczą, to taka sama istota żyjąca jak człowiek, które odczuwa ból i cierpienie, głód i pragnienie, a człowiek jest mu winien poszanowanie , ochronę i opiekę.

Obie strony złożyły deklarację wzajemnej współpracy.